Natuurbegrazing; een rijker natuurlijk leven door schapen

Nederlandse schapenwol

Natuurbegrazing

Natuurbegrazing is een natuurlijke, duurzame en milieuvriendelijke begrazing van natuurgebieden door een schaapskudde. Het is een alternatief voor andere beheersmaatregelen die schade brengen aan de natuur zoals maaien, plaggen en bemesten. Daarbij kunnen schapen op minder toegankelijke plekken komen dan machines of mensen. Gebieden waar natuurbegrazing wordt gebruikt zijn heidevelden, bosranden en schrale natuurgebieden.

nature grazing sheep

Een schaapskudde met herder kunnen grazen daar waar nodig is, dit is het verschil met loslopende runderen, paarden of herten. Door het hoge stikstofgehalte groeien sommige natuur gebieden dicht met stikstofrijke planten, dit zijn precies de planten die de schapen graag weg grazen. Zo krijgen heideplanten, kruiden en kwetsbare planten de ruimte om weer te bloeien en zaad te zetten. Hierdoor wordt vergrassing en verbossing tegen gegaan en kan een rijkere variatie van flora en fauna een kans krijgen.

Gezonde balans

Met de kleine hoefjes bewerken de schaapjes de grond, waarna deze wordt bemest door de uitwerpselen. De schapen dragen daarnaast bij aan een rijkere biodiversiteit doordat zij in hun vacht sporen, zaden en insecten mee nemen van het ene gebied naar het andere. Op deze wijze dragen de schapen zowel actief als passief bij aan een rijker natuurlijk leven en gezond evenwicht in de natuur.

Klik hier om meer te lezen over Nederlandse schapenwol.

Nederlandse schapen wol